Modul 1: Optimalisering

Veiledende pris: 4.900 eks mva + 1.900 eks mva per deltaker (minimum 3 deltakere)

Dette er et kurs som fokusererer på optimaliering av data og spørringer. Her vil du lære hvordan du feilsøker for å finne probleområdene, og hvordan du kan optimalisere disse. Det blir lagt vekt på ulike verktøy, hvordan data er strukturert, indekser og hvordan datalåsing påvirker ytelsen.

Kurset passer databaseadministratorer, utviklere og applikasjonseiere.

 • Verktøy
  • Statistics IO
  • Execution Plan
  • Profiler
  • System views
  • AskBrent
 • Index
  • Clustered og non-clustered Index
  • Covered og non-Covered Index
  • Filtered Index
  • Indexed View
  • Computed Column
 • Datalåsing og hints
  • Datalåsing (lock)
  • Table Hints
  • Query Hints
 • Data-lagring
  • Ulike lagringssystemer
  • Hvordan MSSQL lagrer data


Modul 2: Dataprosessering

Veiledende pris: 4.900 eks mva + 1.900 eks mva per deltaker (minimum 3 deltakere)

Dette er et kurs som fokusererer på dataprosessering og hvordan du kan hente ut informasjon fra en database. Det blir lagt vekt på ulike former for JOINs, bruk av underspørringer og midlertidige tabeller.

Dette kurset er tilpasset utviklere og personer som jobber med rapportering og analyse

 • Basis joins
  • Inner join
  • Outer joins
  • Cross join
  • Self join
 • Andre joins
  • Cross apply
  • UNION / UNION ALL
  • EXCEPT
  • INTERSECT
 • Underspørringer
  • Inner og outer query
  • Spørringer i FROM
  • Spørringer i WHERE
  • Spørringer i SELECT
  • Spørringer i HAVING
  • Views
  • CTE (with statement)
  • Rekursiv CTE
 • Midlertidige data
  • @table variabel
  • Brukerdefinerte tabell-variabler
  • Tabell som input
  • Temp tabeller (#t og ##t)
  • Tabell-funksjoner
 • Lagrede prosedyrer og bruk av Recompile
  • Introduksjon
  • Ulike former for recompile


Modul 3: Avansert SQL

Veiledende pris: 4.900 eks mva + 1.900 eks mva per deltaker (minimum 3 deltakere)

Dette kurset er for viderekommende som ønsker å lage mer avanserte funksjoner og kode på SQL serveren.

Kurset passer databaseutviklere og .NET/Java-utviklere som har grunnleggende kjenneskap til programmering på SQL.

 • Nye funksjoner
  • Datetime2
  • Try-parse
  • Try-convert
  • iif
  • choose
  • concat
  • select into med parallell eksekvering
 • Lagring
  • Hvordan data er lagret (Segment, Pages, Rows)
  • SAN og hvordan ulike disksystemer påvirker SQL
  • Minne-optimaliserte tabeller (Memory Optimized)
  • Column-store index
 • SQL-funksjoner
  • Window-funksjoner, inkludert rollup og cube
  • RANK og Partition By
  • Instead-of trigger


Modul 4: Webutvikling

Veiledende pris: Gratis ved kjøp av programvare

Dette kurset er for deg som ønsker å benytte databasekomponenten som er tilbys av SQLExpert AS for webutvikling med Microsoft SQL.

Ved å benytte denne programvaren kan det effektivt bygges avanserte web-portaler ved kun å benytte Microsoft SQL Server, uten at det må lages annen programvare på serversiden. Dersom du er en av dem som liker å jobbe med Microsoft SQL Server, er dette en svært effektiv, sikker og smart måte å lage webapplikasjoner på. Eksempler på portaler som er bygget med denne programvaren er denne siden (sqlkurs.no), foretaksinfo.no og sqlexpert.no.. Det er i dag ca 100 portaler hvor denne programvaren er benyttet.

 • Introduksjon til programvaren
  • Intro
  • Eksempler på kunder og tjenester
  • Installasjon og virkemåte
  • Sikkerhet
  • Logging og debug
 • Ajax
  • Hente data fra MSSQL
  • Sende data til MSSQL
  • Behandle forespørsler i MSSQL
  • CRUD (Create/Read/Update/Delete)
 • Web-builder
  • Generere enkle sider
  • Malstyring
  • Sideoppbygging
  • Menystrukturer
  • Hjelpetabeller
 • Sikkerhet og brukerhåndtering
  • Håndtere brukersesjoner
  • Bruk av cookie og sesjonshåndtering
  • SSL (Https)
  • Skalerbarhet
 • Avanserte web-funksjoner
  • Repeat
  • If og filtere
  • Henvise til tilleggstabeller og felter
  • JSON
  • XML
  • Caching
  • Redirect
  • Feilkoder og feilhåndtering
  • Websockets, uten bruk av polling
 • Klientapplikasjoner
  • AngularJS
  • JQuery
  • Javascript
  • JSON